IMG 1020Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

w kwocie 172 500 zł na zakup komputerów (laptopów) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których przodkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

 

Wsparciem objętych zostanie  67 uczniów zgodnie ze złożonymi i zweryfikowanymi wnioskami. Kwota wydatkowana wynosi 167 500 zł.

 

Dofinansowanie nastąpiło na podstawie umowy o powierzenie grantu
nr 1893/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

2 sierpnia 2022 r. w sali konferencyjne Bolesławieckiego Ośrodka Kultury –

Międzynarodowego Centrum Ceramiki prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył  zakupione laptopy uczniom, którzy zostali objęci wsparciem.  

Warto przypomnieć, że w przeszłości na terenie miasta i gminy Bolesławiec funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne przy ul. Kościuszki 12. Obejmowało ono następujące miejscowości: miasto Bolesławie, Dobrą, Golnice, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Nową, Nową Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Otok, Rakowice, Stare Jaroszowice, Suszki, Łąkę. Wsparciem objęte zostały dzieci i wnuki byłych pracowników PGR. Mogło z niego skorzystać dziecko zamieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.