ogloszenieW dniu 6.07.2022 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich- Oddział w Bolesławcu na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn. „Jesteśmy aktywni – Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych w Lubaczowie”.

 

Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 oraz w wieżowcu Urzędu Miasta plac Piłsudskiego 1 w godzinach pracy urzędu,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec

do dnia 21.07.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

- oferta

                                                                I Zastępca

                                                                Prezydenta Miasta

                                                                 /-/ Renata Szewczyk

Bolesławiec, 11.07.2022 r.