c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_10_kwisa_kwisa-404.jpg

8 października 2021 r.  w Bolesławcu odbyło się posiedzenie Związku Gmin "Kwisa". Związek łączy w działaniach 15 jednostek samorządowych.

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt stanowi obecnie główną działalność związku. Schronisko dla Małych Zwierząt w Przylasku rozpoczęło działalność w listopadzie 2014 roku z inicjatywy Związki Gmin „KWISA”. Operatorem schroniska jest spółka „Izery” w Lubomierzu.  Schronisko finansowane jest z budżetu gmin, które należą do Związku Gmin „Kwisa”.

Jednym z punktów posiedzenia było ustalenie składki na rzecz funkcjonowania schroniska dla zwierząt. Zgromadzenie ustaliło  wpłatę na 2022 rok w wysokości 7,00 zł od każdego mieszkańca gminy lub miasta na rzecz funkcjonowania schroniska. Podstawą ustalenia liczby mieszkańców jest stan ewidencyjny ludności stale zamieszkałej w danej gminie i mieście ustalony na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wysokości opłat na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt małych na rok 2022 przedstawia się następująco:

Nazwa Gminy/ Miasta

Wysokość wpłaty

Miasto Bolesławiec

269.402,00

Bolesławiec -  Gmina

104.041,00

Mirsk

59.227,00

Gmina Leśna

69.636,00

Gryfów

66.927,00

Lubomierz

43.239.00

Siekierczyn

31.612,00

Osiecznica

51.016,00

Olszyna

45.304,00

Gmina Lubań

45.983,00

Miasto Lubań

145.061,00

Warta Bolesławiecka

60.053,00

Nowogrodziec

106.603,00

Lwówek Śląski

120.302,00

Wleń

29.498,00

 

1.247904,00

W Schronisku dla Małych Zwierząt w Przylasku przebywają zwierzęta porzucone, odebrane administracyjnie, zwierzęta które straciły właściciela lub uległy wypadkowi. Od początku działalności  przyjęto 3000 psów i 1500 kotów.  W najgorszych latach (tj. 2018-2019) do schroniska trafiało ok. 450 psów i 150 kotów rocznie. W najtrudniejszym momencie, w schronisku przebywało 240 psów i 80 kotów. Od 2020 roku nastąpił spadek ilości przyjmowanych zwierząt i obecnie w obiekcie przebywa ok. 90 psów i 30 kotów. W placówce zatrudnionych jest sześciu opiekunów zwierząt, osoba zajmująca się adopcją i prowadzeniem dokumentacji oraz kierownik. Na terenie schroniska znajduje się gabinet weterynaryjny, w którym lekarz weterynarii sprawuje opiekę medyczną nad zwierzętami oraz współpracuje z kadrą na rzecz dobra zwierząt. Każde zwierzę, które trafia do schroniska jest badane przez lekarza weterynarii, zostaje zaczipowane, sfotografowane, wpisane do ewidencji komputerowej i umieszczone w kojcu na 14-dniowej kwarantannie. Następnie celem odnalezienia właściciela, wizerunek zwierzęcia umieszczany jest na stornie internetowej www.przylasek.eschronisko.pl i profilu facebookowym „Schronisko Przylasek”. W przypadku nieodebrania zwierzęcia przez właściciela rozpoczyna się proces przygotowania zwierzęcia do adopcji (szczepienia, sterylizacja/kastracja, niezbędne badania lekarskie i leczenie). Pracownik zajmujący się adopcją publikuje wizerunek psa/kota na stronach internetowych oraz przyjmuje osoby zainteresowane adopcją. Pozytywny wynik procesu adopcyjnego skutkuje podpisaniem umowy adopcyjnej i wydaniem zwierzęcia do nowego domu.