c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_03_miasto-333.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 13.00  w Sali Rajców Ratusza.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za I kwartał 2021 r.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.