c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_sp_2-222.JPG

 

 

 

 

 

DANE O LICZBIE UCZNIÓW PISZĄCYCH EGZAMIN OŚMOLKASISTY

         

- CZĘŚĆ I: j. polski - 16 kwietnia 2020 r.

             
                   
 

Liczba uczniów

Szkoła

w klasach VIII

którzy zgłosili się              i pisali egzamin

laureatów konkursów   lub zwolnionych z egzaminu         

którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby

którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu

w tym z kol. 4 bez podania powodu

który pisali egzamin w wydłużonym czasie

którzy pisali inny test  

którzy przerwali pisanie egzaminu

1

2

3

   

4

5

6

7

8

SP nr 1

58

57

0

1

0

0

5

1

0

SP nr 2

63

62

1

0

0

0

5

2

0

SP nr 3

46

46

0

0

0

0

4

0

0

SP nr 4

86

86

0

0

0

0

11

2

 

SP nr 5

60

60

0

0

0

0

2

0

0

PSP z OPdP

9

7

0

0

2

2

0

0

0

Pub. SP Zak. Pijarów

22

22

0

0

0

0

0

0

0

Niepub. SP OXPRESS

28

28

0

0

0

0

4

0

0

RAZEM

372

368

1

1

2

2

31

5

0

                   

UWAGI:

* Zwolniona przez OKE (SP2)