c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_05_komputery_dla_szkol_laptopy-113.jpg

W ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Zdalna Szkoła, Oś.1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  o wysokich przepustowościach Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała środki w wysokości 100 tysięcy złotych.

 

Wsparciem objęto wszystkie 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec i Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego

W ramach projektu zakupiono 34 zestawy komputerowe (tj. laptop 17,3 cala firmy  Lenowo oraz słuchawki, mysz i torba). W celu zabezpieczenia potrzeb dostępu do internetu zakupiono 25 modemów (ruterów) do internetu oraz 25 kart SIM.  Wartość jednego zestawu komputerowego wyniosła 2601 zł. Natomiast wartość jednego  dostępu do internetu to koszt 254 zł.

Od  5 maja 2020 roku sprzęt dostarczany jest do szkół podstawowych miejskich, a w dniu 7 maja sprzęt otrzyma Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego.

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem placówek przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kusocińskiego w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 3 sztuki,  karty SIM - 3 sztuki,

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 4 sztuki,

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 8 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 4 sztuki,

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk,

6) Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego - zestawy komputerowe - 3 sztuki,  modemy - 2 sztuki,  karty SIM - 2 sztuki.