Załóż profil zaufany na ePUAP

image001.jpg
 

Specustawa:

Serwis rządowy www.gov.pl:

Podatki:

Wsparcie ZUS:

Powiatowy Urząd Pracy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Usługi CEIDG online:

umwd

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy: Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców https://dolnoslaskipakiet.pl/

 

herb

Gmina Miejska Bolesławiec

W Bolesławcu bez opłaty targowej

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożeniem epidemicznego oraz ograniczeniami wprowadzanymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń i wynikającymi z tego stanu sytuacjami kryzysowymi, spełniając oczekiwania przedsiębiorców handlujących na targowiskach miejskich, Rada Miasta Bolesławiec uchyliła uchwałę wprowadzającą opłatę targową.

Na wniosek najemcy czynsze w lokalach użytkowych niższe

Rada dokonała zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Regulacja ma na celu zapewnienie większej elastyczności w określaniu minimalnych miesięcznych stawek czynszu bądź też obniżeniu aktualnie obowiązujących, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, wywołanych okolicznościami, których nie można było przewidzieć, tak jak stan zagrożenia epidemicznego czy stan epidemii, nawet w wysokości niższej niż koszt administrowania lokalem, jaki ponosi gmina, jako właściciel lokalu.

W związku z podjętą uchwałą w przygotowaniu jest zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zarządzenie umożliwi - na wniosek najemcy oraz po przedstawieniu wymaganych zaświadczeń - obniżenie czynszu do 1 zł (netto) za lokal użytkowy, z wyłączeniem garaży i pomieszczeń gospodarczych, o ile najemca spełni określone w zarządzeniu warunki. Zmiana wysokości czynszu najmu nie będzie obejmować innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją lokalu. Po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec, będzie możliwa korekta otrzymanych faktur.

W dniu 04.05.2020 r. Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Na wniosek najemcy istnieje możliwość obniżenia czynszu do 1 zł netto za lokal użytkowy za miesiąc: kwiecień i maj 2020 r.  w przypadku gdy najemca spełni określone  w zarządzeniu warunki.

Obniżenie czynszu -lokale użytkowe

Szczegółowych informacji udziela: Dział Lokalowo-Czynszowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

Edyta Kęsek – kierownik działu

tel. 75 644 0921

tel. 609 288 898

emeil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP z treścią zarządzenia: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=207445

Wniosek pobierz: TUTAJ

Formularz de minimis: TUTAJ