c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_05_sesja_rm-335.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”- ul. Chopina 17 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Bolesławiec  zwołana na wniosek Prezydenta Miasta.

 

Porządek obrad XVIII sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
  2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XVIII sesji
  3. Informacje:

3.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym

3.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym

  1. Projekty uchwał Rady Miasta:

4.1. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok – Ptasia – Storczyków w Bolesławcu

4.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec

4.3. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2011 r.  w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

4.4. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

4.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/2012 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec

  1. Sprawy organizacyjne:

5.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

  1. Zamknięcie sesji.