Info1-wazne.png

Osoby niesamodzielne, zależne, potrzebujące pomocy w zakupach m.in. żywności, leków, dostarczeniu posiłków mogą zwracać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Pomoc można uzyskać w godz.7.00 - 15.00. od poniedziałku do piątku, nr tel.: 756 457 823.