c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_02_komisje-333.jpg

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 8.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji mieszkaniowej w Gminie Miejskiej Bolesławiec, liczba mieszkań komunalnych, wpływy z tytułu najmu lokali, wydatki na remonty w mieście, przyczyny i skutki eksmisji w przeciągu ostatnich 5 lat.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji ZRiSS oraz OKiS

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o realizacji programu na okres ferii zimowych przygotowanego przez MOSiR, BOK-MCC, MBP-CW, MC, KPS-R „ORKA” dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 5. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.

 

Po zakończeniu posiedzenia – Komisja ZRiSS odbędzie wizję lokalną na wybranych półkoloniach, zajęciach zimowych.

 

Wspólne posiedzenie Komisji IGPiB oraz RGiF

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 21 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Budownictwo mieszkaniowe w Bolesławcu i jego rozwój – Komisja IGPiB.
 3. Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru – Komisja RGiF.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.