c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_02_boleslawiecka_rada_seniora_seniora-153.jpg

31 stycznia 2020 r. zakończyła się III kadencja Bolesławieckiej Rady Seniorów. W Urzędzie Miasta w Bolesławcu nastąpiło uroczyste podziękowanie członkom Rady, którzy w trakcie  trzeciej kadencji pracowali na rzecz osób starszych pod przewodnictwem Eugenii Wolskiej.

 

W pracach uczestniczyły osoby desygnowane przez organizacje  pozarządowe i podmioty działające na rzecz osób starszych w Bolesławcu: Marianna Doktor- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Henryk Rudnicki- Dzienny Dom Senior +, Eugenia Wolska- Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe diem”, Teresa Śliwińska, Krystyna Rogoś, Bożena Kulczycka- Bolesławiecki Klub Amazonek, Tadeusz Żuk- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Władysław Jędryczka- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Anna Szwedzińska- Dom Pomocy Społecznej, Stanisława Śmigiel- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Wiesława Olczyk- Uniwersytet Trzeciego Wieku, Halina Waniak- Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół, Bogdan Gajewski - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Henryk Lemka- Polski Związek Działkowców.

Głównym celem działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych w Bolesławcu poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej. W tym roku chęć uczestnictwa w pracach Bolesławieckiej Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Bolesławiec wyraziło  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

- Bolesławiecka Rada Seniorów jako organ doradczo-opiniujący podejmowała wiele inicjatyw oraz działań mających na celu polepszenie jakości życia codziennego seniorów naszego miasta. W celu należytego rozpatrywania poszczególnych problemów oraz podejmowania decyzji, Rada na swoje posiedzenia zapraszała osoby kompetentne w zakresie rozpatrywanych zagadnień. Współpracowała z wieloma instytucjami oraz osobami, które je reprezentowały – m.in. powiedziała Eugenia Wolska, przewodnicząca BRS. Podsumowując minioną kadencję można śmiało powiedzieć, że był to pracowity i ciekawy czas. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim osobom współpracującym z Radą podczas trwania kadencji.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman podziękował Bolesławieckiej Radzie Seniorów za wiele ważnych inicjatyw, cenne opinie  i wnioski w sprawach służących rozwojowi działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.