c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_01_zabytki_zabytki-113.jpg

W 2020 r. pięć obiektów uzyska dofinansowanie z budżetu miasta Bolesławca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 

29 stycznia 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta w łącznej wysokości 540 tys. zł. Do udzielenia dotacji zostało wytypowanych pięć wniosków, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne.

Zaplanowane dotacje dotyczą:

- remontu elewacji kamienicy przy ul. Mickiewicza 6c – 100 tys. zł,

- remontu elewacji kamienicy przy ul. Polnej 17a – 100 tys. zł,

- remontu elewacji kamienicy przy ul. . Warszawskiej 6 – 90 tys. zł,

- konserwacji i renowacji grupy rzeźbiarskiej „Jezus przyjaciel dzieci”, wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym 1b  – 100 tys. zł

- badań stratygraficznych na obecność zabytkowych malowideł ściennych w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej nr 3 - 150 tys. zł.

Prace konserwatorskie przy obiektach objętych dotacją zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacje na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków  przyznawane są od 2005 r. Łączna kwota przyznanych z budżetu miasta Bolesławca dotacji wynosi 15.334.686 zł. Dotację na remont otrzymały w sumie 74 obiekty.