c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_12_sesja-333.JPG

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca Komisji postanowiła zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. złożonej przez Renatę Sutor dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” za rok 2019.
 3. Szczepienia przeciwko HPV.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać   posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych: oferta szkół i miejskich instytucji.
 2. Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych w roku 2020
  z uwzględnieniem imprez organizowanych przez stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

 1. Sprawy bieżące i organizacyjne.

6.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji IGPiB i RGiF

 

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Zaopiniowanie list mieszkaniowych za IV kwartał 2019 r. – Komisja IGPiB.

3.Planowane inwestycje drogowe w mieście Bolesławiec na 2020 r. – Komisja IGPiB.

4.Polityka strefy płatnego parkowania w Bolesławcu. Strategia celu, plany i stan realizacji w 2020 r. – Komisja RGiF.

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 2. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.