c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_06_darmowa_komunikacja_solaris-140.jpg

Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Bolesławiec. Uchwała mówi o zaangażowaniu środków finansowych z budżetu miasta w latach 2020 - 2029

 

Zaangażowanie środków na przyszły rok zaplanowano do kwoty 6 996 844 zł. W kolejnych latach zaplanowano zaangażowanie do kwoty: 2021 r. - 7 147 156,27 zł; 2022 r. - 7 300 298,64 zł; 2023 r. - 7 418 375,98 zł; 2024 r. - 7 540 078,85 zł; 2025 r. - 7 665 520,71 zł; 2026 r. - 7 794 818,00 zł; 2027 r. - 7 928 092,15 zł;  2028 r. - 8 065 466,58 zł; 2029 r. - 8 202 517,70 zł.

Uchwała umożliwia zawarcie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 10- letniej umowy, która przedłuży obowiązujące obecnie zasady realizacji usług przewozowych wraz z systemem rozliczeń jakości świadczonych usług, a także szczegółowe na dany okres zadania inwestycyjne (zakup taboru). W umowie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Spółką ujęte zostaną m.in. zasady realizacji usług przewozowych autobusami wraz z systemem rozliczeń jakości świadczonych usług.

Wysokość wynagrodzenia (rekompensaty) nie przekracza kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w okresie trwania umowy, na świadczenie usług publicznych przy uwzględnieniu minimalnego zysku. Spółka nie osiąga przychodów ze sprzedaży biletów, ponieważ komunikacja miejska jest bezpłatna.

Warto przypomnieć, że Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.  w  Bolesławcu jest spółką ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec. Spółka posiada na własność tabor autobusowy. W majątek ten spółka została, w większej części, wyposażona przez Gminę Miejską Bolesławiec, w formie aportu wniesionego do kapitału zakładowego; w części został on sfinansowany ze środków własnych. Poza tym spółka dzierżawi od Gminy Miejskiej 13 autobusów. W programie inwestycyjnym spółka planuje wprowadzić do obiegu część taboru elektrycznego.

Archiwum wiadomości

Bolesławiec ul. Nadrzeczna

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information