c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_09_rod_place_zabaw_rod-238.JPG

Prezydent Miasta Bolesławiec przypomina, że na podstawie Uchwały Nr LIII/527/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu

Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, Rodzinne Ogrody Działkowe mogą składać wnioski o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, w 2020 roku.

Wnioski, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/527/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, można składać do dnia 30 września 2019 r. w formie pisemnej, w biurach obsługi interesantów Urzędu Miasta Bolesławiec.

Dotacji udziela się w wysokości do 50 % poniesionych, udokumentowanych kosztów
realizowanego zadania.

Treść uchwały oraz wzór wniosku:


http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=192436