Ratusz

Rynek 41
59-700 Bolesławiec


Naczelnik Wydziału:
Joanna Kowalczyk
Tel. 075 645 64 20   Pok. 109

Z-ca Naczelnika:
Magdalena Janik
Tel. 075 645 64 21   Pok. 109