Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, że firma TARASY KOŚCIUSZKI sp. z o.o., wnioskiem z dnia 7 lutego 2024 r. wystąpiła za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec do Rady Miasta Bolesławiec o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „Budowa trzynastu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanych w 9 etapach” na nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki nr działki 562/2 obręb 0004 Bolesławiec-4.
Projektowana inwestycja obejmuje budowę trzynastu budynków wielorodzinnych
na terenie o powierzchni 3,94 ha, z łączną liczbą mieszkań wynoszącą min. 450 – max. 610.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy trwają działania administracyjne mające na celu przeprowadzenie procedury oraz przygotowanie projektu stosownej uchwały.

Pełna treść wniosku została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Bolesławiec http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=111264 w dniu 12 lutego 2024 r.