Decyzje wymiarowe doręczane będą przez pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec, którzy posiadać będą identyfikatory imienne.

Doręczanie odbywać się będzie w dni robocze w godzinach popołudniowych, od godz. 15.30 do 20.00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 20.00. Doręczanie decyzji podatkowych rozpocznie się 29 stycznia i trwać będzie do 29 lutego br.

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.