c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_szkola_w_chmurze.png

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu prestiżowego tytułu Szkoła w Chmurze Microsoft!


Tym samym dołączyliśmy do sieci Szkół w Chmurze Microsoft, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania. Udział w programie potwierdzony zostanie listem gratulacyjnym oraz tabliczką "Szkoła w Chmurze Microsoft" dla szkoły.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:
• Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
• Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
• Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowychpo opuszczeniu szkoły.

Korzyści z udziału w programie:
• dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
• wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
• zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
• dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Centre.