Adresatami akcji są seniorzy, osoby samotne lub trwale zmagające się z chorobą. Ideą „Koperty Życia” jest, aby osoby w wieku senioralnym mogły czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji, zwłaszcza gdy nie mogą w danej chwili liczyć na pomoc najbliższych. Niejednokrotnie zdarza się, że służby ratunkowe wchodzą do mieszkania starszej lub samotnej osoby, która z powodu dolegliwości bądź utraty przytomności nie może udzielić informacji niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratunkowej. W sytuacji, gdy nie możliwości na przeprowadzenie stosownego wywiadu, zebranie w jednym miejscu wszystkich podstawowych informacji o stanie zdrowia domownika jest bardzo pomocne i ułatwia pracę służbom ratowniczym.

„Koperta Życia” polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych, plastikowych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia pacjenta, przyjmowanych przez niego lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym numeru PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w widocznym miejscu w lodówce, oznaczonej dodatkowo naklejką z napisem: „Koperta Życia”.
 
Udział w programie „Koperta Życia”  jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Każda osoba uczestnicząca w programie „Koperta Życia” będzie zobowiązana do corocznej aktualizacji informacji o swoim stanie zdrowia.

Zestawy „Kopert Życia” (plastikowa koperta, formularz karty informacyjnej, instrukcja i naklejka na lodówkę) dostępne są w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Biuro Obsługi Interesanta pl. Piłsudskiego 1, Ratusz-Rynek oraz u lekarza rodzinnego.