c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_07_rocznik_boleslawiecki_2017_rocznik-137.jpg

W poniedziałek, 2 lipca 2018 r., w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbyła się promocja X tomu „Rocznika Bolesławieckiego 2017”. W pracę nad 10 edycjami „Rocznika Bolesławieckiego” zaangażowało się łącznie 137 autorów ściśle współpracujących z redakcją w składzie: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj i Grzegorz Matoryn. Jubileuszowa edycja została poprzedzona tekstami, będącymi swoistym podsumowaniem dziesięciolecia funkcjonowania periodyku. W ocenie prof. zw. dr. hab. Jana Miodka „Rocznik Bolesławiecki” stanowi „wydawniczy znak Polski małych ojczyzn, (…) Polski najwartościowszych inicjatyw społecznych”, a jego największym walorem jest „dopełnianie się wątków historycznych i współczesnych, budujących więzi międzypokoleniowe”. Prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold, podsumowując wydawnictwo z perspektywy pełnionej od wielu lat funkcji recenzenta naukowego podkreślił funkcję Rocznika jako miejsca prezentacji „ogromnego, wielorakiego dorobku mieszkańców Bolesławca”.

Jubileuszowa edycja liczy 252 strony i jest wyjątkowo zróżnicowana tematycznie. Zawarto w niej 47 artykułów w podziale na 9 bloków tematycznych. W dziale Badania nad historią Bolesławca ukazały się cztery artykuły autorstwa: Adama Banieckiego, Roberta Klementowskiego, Jana Żuralskiego oraz Andrzeja Olejniczaka. W Artykułach i materiałach o tematyce lokalnej znalazło się 7 artykułów autorstwa: Stanisława Ratajskiego, Ewy Ołenicz-Bernackiej, Adama Faltyna, Lesława Kasprzyckiego, Danuty Maślickiej, Kamilli Dudek, Zbigniewa Marka i Zdzisława Mireckiego.

Obszerną część Rocznika Bolesławieckiego 2017 stanowi dział Komunikaty, poświęcony ważnym wydarzeniom, które miały miejsce w minionym roku. Znalazło się tam 9 tekstów autorstwa: Joanny Sawickiej, Barbary Glinkowskiej, Ewy Lijewskiej-Małachowskiej, Lesława Kasprzyckiego, Marii Szpak, Ewy Słoniny, Marii Adamowicz i Barbary Smoleńskiej.

W części Twórczość współczesnych bolesławian znalazły się teksty poświęcone ludziom związanym z lokalną produkcją ceramiczną: Danucie Amborskiej, Annie Pasierbiewicz i Magdalenie Gazur, autorstwa pracowników bolesławieckiego muzeum: Anny Bober-Tubaj, Moniki Czarnoty, Anny Puk oraz Barbary Glinkowskiej. Ewa Ołenicz-Bernacka przeprowadziła wywiad z artystką-grafikiem Elżbietą Woźniewską. W dziale Pasje bolesławian przedstawiono z kolei zainteresowania młodego bolesławieckiego filmowca Przemka Kani, z którym rozmowę przeprowadziła Ewa Ołenicz-Bernacka.

W dziale Wspomnienia bolesławian zamieszczono 3 teksty autorstwa: Zygmunta Brusiło, Grzegorza Straucholda oraz Stanisława Broniszewskiego. Dział In memoriam opracowali: Edmund Maliński, Zygmunt Brusiło, Grażyna Hanaf i Andrzej Leśniewski.

Przedostatni dział stanowi niemal trzydziestostronicowa Kronika bolesławiecka, przygotowana przez Edmunda Malińskiego i Magdalenę Zientarę, dokumentująca najważniejsze wydarzenia 2017 r. „Rocznik Bolesławiecki” kończą Recenzje i omówienia wydawnictw napisanych przez bolesławian lub wydanych przez tutejsze instytucje, wśród których znajdują się zarówno publikacje naukowe i popularno-naukowe. Ich opracowania podjęli się: Grzegorz Strauchold, Monika Czarnota, Edmund Maliński, Izabela Epa, ks. Jacek Pietruszka, Joanna Mysłek-Michnowska, Grażyna Hanaf oraz Maria Sobolska.

„Rocznik Bolesławiecki 2017” można zakupić w promocyjnej cenie 30 zł przez pierwsze dwa tygodnie od wprowadzenia publikacji na rynek wydawniczy w obydwu działach Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz w Punkcie Informacji Turystycznej w Rynku. (na podst. info MC)

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information