c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_06_L_sesja_RM_sesja_rm-224.jpg

27 czerwca 2018 r. obradowali radni Rady Miasta Bolesławiec. Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Uchwała zawiera zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze. Określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

 

Radni zmienili dotychczasowa uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Rada wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Bolesławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Bolesławcu jako zabezpieczenia z tytułu udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na rzecz tego zakładu. Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zmian w budżecie miasta na 2018 r.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi procesu legislacyjnego, wynikającymi z opinii prawnych, radni nie procedowali projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Przewodniczący ogłosił przerwę do dnia 25 lipca. W tym dniu nastąpi kontynuacja sesji, podczas której procedowany będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia. Po przerwie rada zajmie się też kolejnymi punktami porządku obrad, tj. sytuacją ekonomiczną spółek miejskich: MZGK,MZK, TBS, ZEC, BFPK, PWiK.

W porządku znajduje się również przygotowanie szkół do przerwy letniej, sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information