c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_06_sesja_rm_maj_zasluzeni_sesja_maj-132.JPG

30 maja 2018 roku w bolesławieckiej Sali Rajców wręczono pięć tytułów „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju miasta Rada Miasta Bolesławiec nadała Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.  Bolesławiecki Cech Rzemiosł Różnych swoją działalność rozpoczął jako Cech Zbiorowy Rzemiosł na miasto i powiat Bolesławiec w lipcu 1946 roku. Od początku swej działalności Cech, poprzez rzemieślników w nim zrzeszonych, aktywnie uczestniczył w odbudowie, a następnie rozbudowie miasta.

 

Obecnie Bolesławiecki Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości prowadzi szeroką działalność na rzecz utrwalania więzi środowiskowych oraz budowania tożsamości lokalnej. Poprzez dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków zrzeszonych wpływa na wizerunek bolesławieckiego rzemieślnictwa. Wykazuje zainteresowanie kierunkami rozwoju miasta oraz podejmuje działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Bolesławca.
Rada Miasta Bolesławiec nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Helenie Kowal. Pani Helena Kowal jest bolesławianką, aktywnie działającą na terenie całego województwa dolnośląskiego. Jest od lat znaną animatorką kultury, organizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Za swoją działalność została uhonorowana złotą odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego oraz tytułem Honorowego Obywatela Dolnego Śląska „Civi Honorario”. W 2013 roku Helena Kowal została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. H. Kowal poza wspomnianą działalnością dba również o zachowanie pamięci o Polakach, szczególnie tych zesłanych na Sybir oraz straconych w Katyniu. Swoją ogromną wiedzą w tym zakresie dzieli się podczas organizowanych, głównie dla młodzieży, prelekcji. Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir przyznało Helenie Kowal „Honorowy tytuł wychowawcy i nauczyciela”. Na wyróżnienie zasługuje jej społeczne zaangażowanie oraz ogromna życzliwość.
Rada Miasta Bolesławiec nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Annie Bober –Tubaj. Pani Anna Bober-Tubaj od 1995 r. związana jest z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Od 2002 r. pełni funkcję dyrektora tej instytucji. Ukończyła historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie na tym samym wydziale przygotowuje rozprawę doktorską „Wpływ bolesławieckiej Zawodowej Szkoły Ceramicznej na rozwój wzornictwa i technologii ceramiki w 1. połowie XX w.”. Jest absolwentką podyplomowego studium muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Towarzystwa Miłośników Bolesławca i Bolesławieckiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego. Anna Bober-Tubaj zajmuje się badaniami naukowymi i upowszechnianiem wiedzy na temat kamionki bolesławieckiej oraz lokalnej historii regionu. Jest autorką publikacji i artykułów naukowych oraz popularno-naukowych, a także kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą. Zrealizowała również szereg międzynarodowych projektów naukowych. Jest redaktorem wydawanego od 2009 r. Rocznika Bolesławieckiego. Koordynuje realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Muzeum Ceramiki cykl wystaw i działań medialnych, promujących współczesną ceramikę bolesławiecką na świecie. Jest również zaangażowana w promocję miasta w ramach członkostwa miasta Bolesławiec w Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich. Za swoją działalność otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, trzykrotnie zdobyła też nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”. Jako dyrektor Muzeum Ceramiki otrzymała ponadto nagrodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konkursie „Polska Pięknieje”, Nagrodę Euroregionu „Neisse – Nisa – Nysa” w dziedzinie kultury, nagrodę Fundacji „Pro Archeologia Saxoniae” w Dreźnie, Dolnośląską Nagrodę Kulturalną „SILESIA” oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w dziedzinie kultury.

Rada Miasta Bolesławiec nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Edmundowi Malińskiemu. Pan Edmund Maliński jest absolwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorem nauk humanistycznych, autorem ok. 30 publikacji naukowych z zakresu dydaktyki historii. W latach 1991– 1993 sprawował mandat senatora II kadencji Senatu RP, w latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Bolesławiec, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Ponad 30 lat pracował jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor bolesławieckich liceów ogólnokształcących. Był również dyrektorem Studium Nauczycielskiego i Kolegium Nauczycielskiego w Bolesławcu. W latach 1983-1990 był adiunktem i nauczycielem-metodykiem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli/Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. E. Maliński jest jednym z pomysłodawców Rocznika Bolesławieckiego i jego redaktorem naczelnym. Został Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Rada Miasta Bolesławiec nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Grzegorzowi Matorynowi. Pan Grzegorz Matoryn jest współtwórcą i jednym z redaktorów Rocznika Bolesławieckiego. Jest fotografem i projektantem graficznym. W 1984 r. wstąpił do Klubu Fotograficzno-Filmowego "Zapis". Autor i redaktor wielu publikacji dotyczących Bolesławca. Założył Stowarzyszenie Fotograficzne Camera. Wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach fotograficznych. G. Matoryn jest również laureatem Nagrody Prezydenta Miasta za promocję miasta.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information