c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_05_ratuszV2018-555.JPG

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017.
2.1.    Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017, sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2.2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
2.3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
3.    Sprawozdanie z działalności MOPS, DPS, DDzP, I ŚDS, II ŚDS  za 2017 r.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

Po zakończeniu posiedzenia Komisja ZRiSS odbędzie wizję lokalną w BOK-MCC.


Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 11.30 w Sali Rajców.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017.
2.1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017, sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2.2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
2.3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
3.Informacja i analiza funkcjonowania MOSiR – kąpielisko przy ul. Jeleniogórskiej oraz baseny przy ul. Spacerowej.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień
24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017.
2.1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017, sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2.2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
2.3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
3.Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2017.
4.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
3.    Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 13.30 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2017 rok.
3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017.
2.1Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017, sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2.2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
2.3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
4.Sprawy bieżące i organizacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information