c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_04_wielkanoc-223.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad XLVII sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLVII sesji.
3.    Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 marca   
2018 r.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLVI sesji odbytej w dniu 28 marca 2018 r.
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7.    Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8.    Sprawozdanie z realizacji zadań "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2015 - 2017."
9.    Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w trójkącie ulic: Wł. Łokietka – Górne Młyny – Mazowiecka w Bolesławcu,
9.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: A. Asnyka – T. Jasińskiego
w Bolesławcu,
9.3. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec,
9.4. w sprawie przyjęcia Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca”,
9.5. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,
9.6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/474/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
9.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/476/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.,
9.8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
9.9. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.,
9.10. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/218/92 Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 22 grudnia 1992 roku w sprawie pomników na terenie miasta,
9.11. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu,
9.12. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Helenie Kowal,
9.13. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Annie Bober-Tubaj,
9.14. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Edmundowi Malińskiemu,
9.15. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Grzegorzowi Matorynowi.  
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
11. Sprawy organizacyjne:
11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Zamknięcie sesji.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information