c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_04_drugi_maja-111.JPG

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Informacja na temat realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych w 2017 roku.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
4.  Sprawy bieżące i organizacyjne.
5.  Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
3.    Sprawy bieżące i organizacyjne.
4.  Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.


Po zakończeniu posiedzenia – Komisja OKiS odbędzie wizję lokalną obiektów MOSiR – kierunki rozwoju infrastruktury – szanse i zagrożenia.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Rajców.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Zaopiniowanie list mieszkaniowych za I kwartał 2018 r.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
4.  Sprawy bieżące i organizacyjne.
5.  Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

Po zakończeniu posiedzenia – Komisja IGPiB odbędzie wizję lokalną
stanu dróg w mieście.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Realizacja remontów i inwestycji na drogach, i chodnikach na terenie miasta.
3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12.30 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Metody i instrumenty zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Bolesławiec.
3.    Utrzymanie terenów zielonych miasta. Sposoby finansowania tych zadań.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
5.    Sprawy bieżące i organizacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6.         Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
Po zakończeniu posiedzenia – Komisja ZRiSS odbędzie wizję lokalną basenu ORKA.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information