c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_03_gala-111.jpg

W czwartek, 22 marca 2018 r. w sali kina „Forum” Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki odbyła się 22. gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 roku.
Warto przypomnieć, że pierwsze nagrody wręczono w 1997 roku za promocję miasta w 1996 roku. Nagrody za promocję Bolesławca przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie. Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec, na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdzane są statuetką. Laureaci nagrody otrzymują również gratyfikację finansową.

Od 2004 roku Prezydent Miasta Bolesławiec przyznaje również nagrody honorowe. Są one przyznawane za szczególnie cenne inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do promocji miasta. Nagrodę honorową potwierdza statuetka.
Podczas 22. gali do grona wybitnych ludzi kultury i nauki, sportowców oraz  działaczy społecznych dołączyli tegoroczni laureaci nagrody za promocję Bolesławca. W uznaniu szczególnych zasług dla promocji miasta w 2017 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył 9 nagród honorowych, 5 nagród w dziedzinie nauki, 6 w dziedzinie kultury, 6 w dziedzinie społecznej, 7 nagród i 2 wyróżnienia w sporcie.


Laureatami nagrody są: 

- NAGRODY HONOROWE
1.    Helena Smoleńska
Pani Helena Smoleńska od 20 lat pełni funkcję prezesa Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”. Wyroby, produkowane w kierowanej przez nią firmie, sprzedawane na terenie całej Polski oraz eksportowane do wielu krajów na całym świecie, są wysoko cenione za jakość i wzornictwo. Za niezwykle skuteczne i efektywne zarządzanie firmą Helena Smoleńska na przestrzeni ostatnich lat została uhonorowana wieloma nagrodami, w 2015 r. została wyróżniona przez ministra gospodarki odznaczeniem „Zasłużony dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, w 2016 r. otrzymała Honorowe Wyróżnienie „KERAMOS”, przyznawane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a w 2017 r. została uhonorowana przez Prezydenta RP brązowym Krzyżem Zasługi.

2.    Janusz Moniatowicz

Artysta-fotografik, od ponad 40 lat jest aktywny na polu twórczości artystycznej, mocno związanej z Bolesławcem. Wywarł ogromny wpływ na rozwój ruchu fotograficznego w naszym mieście, związany był z bolesławieckimi klubami fotograficznymi, jako instruktor fotografii, a od 1978 r. prowadził autorskie zajęcia w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Był współzałożycielem i aktywnym członkiem Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest wydawcą i współwydawcą kilkudziesięciu publikacji o charakterze artystycznym, w tym wielu poświęconych zabytkom i historii Bolesławca oraz bolesławieckim artystom, a także katalogów wystaw i opracowań zbiorów Muzeum Ceramiki. W 2016 r. został uhonorowany brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.


3.    Eugeniusz Jabłoński

Pan Eugeniusz Jabłoński jest pomysłodawcą i inicjatorem budowy w Bolesławcu tablicy upamiętniającej Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Był także projektantem płyty tablicy. Potrafił zgromadzić wokół tej idei szereg osób, sam Komitet Społeczny Budowy Tablicy liczył 40 osób a Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli Honorowi Obywatele Miasta Bolesławiec: Janina Bany-Kozłowska, ks. Edward Bober, Jan Filipek, Zbigniew Razik i Ryszard Tomczyk. Uroczyste odsłonięcie Tablicy miało miejsce 13 listopada 2016 r, a fakt ten odnotowały media niemal w całym kraju, pisały o nim gazety lokalne i regionalne, relacje z uroczystości zamiesiły telewizje nie tylko z okolic Bolesławca, ale i Telewizja Regionalna Wrocław oraz TVP Info.


4.    Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. w Bolesławcu

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” należą do najstarszych i największych firm ceramicznych w Bolesławcu. Firma została wyróżniona wieloma prestiżowymi nagrodami: w 2016 r. otrzymała Wyróżnienie Honorowe w konkursie StandOUT na najciekawsze stoisko na Targach Ambiente we Frankfurcie oraz nagrody w Konkursie „Regionalne Orły Eksportu” w kategorii Eksportowy Produkt, a w kategorii Osobowość Eksportu nagrodę przyznano głównej projektantce zakładów Janinie Bany-Kozłowskiej. W tym samym roku zakłady otrzymały Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą Gryf w kategorii Ambasador Dolnego Śląska oraz wyróżnienie w konkursie „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” w kategorii „Eksporter”. Rok później przedsiębiorstwo zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu „Wzorowa Firma”.  Wielokrotnie nagradzany w Polsce i Stanach Zjednoczonych, jeden z najlepiej sprzedających się na światowym rynku serwis ceramiczny, autorstwa Janiny Bany-Kozłowskiej, Barbary Kozłowskiej-Trojnar oraz Ewy Pięty został w 2017 r. podarowany przez Prezydenta RP brytyjskiej parze książęcej.

5.    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu
Rok 2017 był dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych rokiem obchodów 20-lecia działalności. Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 600 członków. Jest to prężnie działająca organizacja pozarządowa, skupiająca się na poprawie jakości życia codziennego ludzi niepełnosprawnych i wiekowych. Świadczą o tym zdobyte wyróżnienia: Wolontariusz Roku 2009 dla Marii Szpak – prezes stowarzyszenia, Wolontariusz Dolnego Śląska w 2010 r., wyróżnienie w Plebiscycie „zDolne NGO” w 2013 r. oraz w Konkursie „Lady D” im. Krystyny Bochenek w 2016 r. Stowarzyszenie dla swoich członków organizuje gimnastykę korekcyjną i rehabilitację wodną, turnusy rehabilitacyjne w nadmorskich  ośrodkach, wycieczki, pikniki rodzinne, zabawy Andrzejkowe i karnawałowe, Dzień Kobiet oraz  Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych.


6.    Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu przez lata swojej działalności promowało miasto Bolesławiec biorąc udział w licznych projektach transgranicznych,  konkursach plastycznych krajowych i zagranicznych. W minionych latach przedszkole zrealizowało 3 transgraniczne projekty: Baw się z przedszkolakami ponad granicami, Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki, Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę. We współpracy z Polskim Radiem w Warszawie realizuje projekt ogólnopolski „Polskie radio dzieciom” – bezpieczne media dla dzieci. Placówka bierze udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych: Optymistyczne przedszkole, Kraina dzieci w Europie-bis, Akademia Aquafresh, Sieć uczących się przedszkoli, Perła optymizmu.

7.    Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu promuje miasto uczestnicząc w projektach edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym. Szkoła  przyczyniła się do zaktywizowania środowiska bolesławieckich seniorów, które zaangażowała w projekt  wydania książki „Ocalić od Zapomnienia. Wydzierając puszczy ziemię, czyli wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z byłej Jugosławii”. Nauczyciele SP 2 są organizatorami  konkursów o zasięgu wojewódzkim m.in.:  „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej”. Szkoła jest propagatorem innowacyjnych metod terapii i rewalidacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wprowadziła i wdrożyła  nowatorską metodę terapii  Snoezelen w Sali Doświadczania Świata oraz zdobyła certyfikat w zakresie prowadzenia  nowatorskiej  metody terapii EEG Biofeedback. Szkoła stworzyła nowoczesne pracownie specjalistyczne:  Salę Doświadczania Świata i Salę Integracji Sensorycznej.

8.    Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

W roku 2017 uczniowie Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych byli w gronie laureatów trzech dużych ogólnopolskich konkursów i olimpiad: ogólnopolskiego konkursu „Młodzież na morzu” zorganizowanego przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie, XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Wysokie osiągnięcia uczniów mają swoje odzwierciedlenie w ogólnopolskim rankingu szkół, przygotowywanym przez czasopismo „Perspektywy”, w którym szkoła w swojej kategorii zawodowej klasyfikowana została na 109 miejscu spośród 1779 szkół biorących udział w rankingu. Jednocześnie szkoła znalazła się na 4 miejscu wśród najlepszych techników Dolnego Śląska.

9.    Klub Sportowy TOP Bolesławiec

W chwili obecnej klub „TOP" Bolesławiec  zrzesza ponad 200 członków. Aktualnie klub posiada 5 sekcji sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, boks, racketlon i karate. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzi kilkunastu trenerów i instruktorów. Przy Stowarzyszeniu TOP Bolesławiec działa także świetlica socjoterapeutyczna - Centrum Gier i Zabaw, która jest ulubionym miejscem spotkań dzieci i młodzieży z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.  Zawodnicy klubu startując w różnych turniejach i zawodach odnieśli znaczące sukcesy grupowe oraz indywidualne. Klub był organizatorem i współorganizatorem VIII Dolnośląskiego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych oraz Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec w Tenisie Stołowym.

  - NAUKA
1.    Dorota Chrzanowska-Florków
Pani Dorota Chrzanowska-Florków jest nauczycielką przedsiębiorczości i bibliotekarką w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. Dzięki jej działaniom i zaangażowaniu, Bolesławiec od 2 lat jest jednym z dziesięciu ośrodków zamiejscowych Dolnośląskiego Festiwalu Nauki - imprezy popularnonaukowej, organizowanej co roku przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Dzięki jej staraniom w 2017 roku Festiwal Nauki odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Ponadto, Pani Dorota Chrzanowska-Florków jest opiekunką uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W roku szkolnym 2016/2017 jej uczniowie odnosili sukcesy w Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania, Ogólnopolskim Konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Wojewódzkim Turnieju Przedsiębiorczości.

2.    Barbara Jusypenko
Pani Barbara Jusypenko jest nauczycielką języka włoskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. W 2014 r. zainaugurowała uczniowską wymianę rodzinną z Włochami, poprzez współpracę ze stowarzyszeniem włoskim INTERCULTURA w Rzymie, które zajmuje się promocją kultury i języka włoskiego poprzez wymiany uczniowskie. Pani Barbara Jusypenko zorganizowała już  4 takie projekty, w których uczestniczyło ponad stu uczniów z I Liceum i tyle samo licealistów włoskich z miast Aosta, Fracavilla Fontana, Rionere in Vulture i Novara . Wyjazdy do Włoch oraz pobyty włoskiej młodzieży w Bolesławcu planowane są tak aby promować miasto oraz przedstawić jak najciekawszą ofertę spędzenia czasu w Polsce. Dzięki wymianom uczniowie poznają kulturę, język, zwyczaje i życie codzienne a nauczyciele dodatkowo mają możliwość wymiany doświadczeń w zakresie organizacji zajęć szkolnych i metodyki nauczania.

3.    Ewa Szachowicz
Długoletni pracownik Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora przedszkola. Pani Ewa Szachowicz jest dyrektorem twórczym, poszukującym nieustannie nowych rozwiązań, metod i form pracy. Należy do grona dyrektorów nowatorów, która odważnie i z dużym powodzeniem wprowadza w zakres swych działań współczesne koncepcje edukacji przedszkolnej. Jako pierwsza w Bolesławcu zainicjowała transgraniczną współpracę między polskimi i czeskimi przedszkolami. Pomysłodawczyni trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Kreatywne przedszkolaki”, „Arteterapia kluczem do dobrej integracji” i „Autyzm – pomóż zrozumieć świat. Z inicjatywy Pani Ewy Szachowicz przedszkole organizuje Jasełka dla całej społeczności miasta, które od kilku lat wpisane są w program Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości. Prezentuje osiągnięcia swoich wychowanków, biorąc udział w lokalnych i ogólnopolskich konkursach, przeglądach i spartakiadach, zdobywając liczne nagrody.

4.    Zespół nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu w składzie: Izabela Kulpa, Wioletta Chlastawa, Joanna Kuriata, Monika Mlak

Zespół nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 1, który w  latach 2015 – 2017 realizował międzynarodowy projekt „United through cultural and natural diversity – learning through research” (Zjednoczeni przez kulturalną i naturalną różnorodność – nauka poprzez badania) w ramach programu ERASMUS+. W projekcie uczestniczyli uczniowie z Bolesławca, Zagrzebia w Chorwacji, Sincel w Rumunii, Humennego na Słowacji, Ostrawy i Nawsia w Czechach. W ramach projektu uczniowie poznawali kulturę pięciu krajów partnerskich. Nauczycielki dwukrotnie zorganizowały międzynarodowe spotkania szkół partnerskich w Bolesławcu. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poprawili swoje umiejętności współpracy i komunikacji w języku angielskim, nabyli nowe umiejętności technologiczne i informacyjne, poszerzyli wiedzę na temat historii Europy i dziedzictwa kulturowego.

5.    Zespół nauczycielek Szkoły Podstawowej 2  w składzie: Katarzyna Zięba, Monika Kalinowska, Ewa Kuczyńska
Zespół nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 2 jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację ciekawych projektów edukacyjnych o różnorodnej tematyce. Dzięki temu młodzież ze szkoły uczestniczyła w wielu ciekawych projektach, m.in: „Człowiek z pasją – aktywnym obywatelem” projekt o charakterze społeczno-artystycznym z udziałem młodzieży z Francji, Niemiec, Norwegii, Danii i Włoch, w ramach programu „Młodzież w działaniu”; „Wonderland” – projekt polsko-włoski o charakterze artystyczno-kulturalnym, w ramach programu „Erasmus+”; „Małe projekty wielkich pasjonatów” – o charakterze naukowym, dotyczący nauk ścisłych, z udziałem młodzieży z Włoch, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, w ramach programu „Erasmus+”; oraz obecnie realizowanym „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku”.

- KULTURA


1.    Przemysław Kania
Przemysław Kania to niezwykle zdolny artysta-filmowiec, zdobywca wielu nagród i wyróżnień, m.in. za film „Żołnierze Wyklęci. Paweł Krzyżański”, który zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, oraz za film „STEN. Historia Pukantego”, wyróżniony na Festiwalu Filmowym „Niepokorni, Niezłomni Wyklęci”. Od 2014 roku tworzy filmy o bolesławieckich żołnierzach wyklętych, rozpowszechniając ich historie w całym kraju. W lutym 2017 z rąk Wojewody Wielkopolskiego otrzymał podziękowania za promowanie i kultywowanie pamięci o żołnierzach wyklętych. Jest kierownikiem Redakcji Młody Bolesławiec, która promuje działania młodych bolesławian w różnych dziedzinach sztuki, sportu oraz działalności społecznej. W 2017 roku Redakcja zorganizowała akcje: „ABY BYĆ – Absolwenci dla gimnazjum”, „Bolesławianie pamiętają o powstaniu warszawskim” oraz „Dla Niepodległej”.


2.    Grażyna Hanaf

Bolesławianka, z wykształcenia historyk sztuki, dziennikarka regionalnego portalu i gazety. Autorka bajek, powieści  oraz przewodników turystycznych oraz założycielka Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Bolesławcu. W 2016 roku autorka przeprowadziła prelekcje i warsztaty w kilkudziesięciu szkołach i bibliotekach w Polsce, czytając swoje bajki dzieciom. Jej bajki promowane są na ogólnopolskich serwisach Fokus.TV, Polskie Radio RDC, Wirtualna Polska oraz na blogach: egodziecka, qiturka, naszekluski, duzarodzina, beznudy i zblogowani.          W najnowszej bajce wydanej w styczniu 2017 r. zostały zamieszczone zdjęcia znanych bolesławian: Józefiny Witas, Katarzyny Sas, Magdaleny Koniecznej z córką Mariką oraz Waldemara Cieślaka. Bajki Grażyny Hanaf polecane są przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.


3.    Jan Paździora

Pan Jan Paździora jest autorem miedziowej triady, w której zostały przedstawione podmioty gospodarcze Polskiej Miedzi. W dorobku kandydata znajdują się również bolesławiana, szkic monograficzny i zarys monografii Bolesławieckiego Klubu Sportowego. W latach 2009-2015 opublikował na łamach Rocznika Bolesławieckiego trzy eseje historyczne dot. ogólnie historii górnictwa i hutnictwa miedzi na ziemi bolesławieckiej i w Bolesławcu, a także cztery szkice biograficzne pionierów Polskiej Miedzi, ludzi zasłużonych dla miasta. Wymienione artykuły wydane zostały w zbiorowej publikacji pt. Przed wielką miedzią. W lipcu 2017 r. ukazało się opracowanie pt. Św. JAN PAWEŁ II – WIELKI, w którym autor we fragmencie „Bolesławiecki epizod” przedstawił pobyt w naszym mieście ks. dra Karola Wojtyły.

4.    Michał Medyński

24-letni fotografik oraz podróżnik pochodzący oraz zamieszkujący w Bolesławcu. W latach 2012-2017 realizował projekty fotograficzne w trakcie, których odbył przeszło 50 podróży indywidualnych do 38 państw na świecie. Realizowane reportaże oraz pojedyncze fotografie były nagradzane na przestrzeni lat w wielu konkursach fotograficznych organizowanych przez instytucje artystyczne, państwowe czy samorządowe, na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.  Jest dwukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Leica Street Photo organizowanego przez Leica Gallery Warsaw - jednego z najbardziej prestiżowych konkursów fotografii reportażowej oraz ulicznej w kraju. W latach 2016- 2017 był stypendystą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii.

5.    Zespół Pieśni i Tańca  „Jutrzenka”

Zespół Pieśni i Tańca  „Jutrzenka” w październiku 2017 r. obchodził swoje 70-lecie. Repertuar „Jutrzenki” to w ogromnej większości pieśni, piosenki i tańce przywiezione przez polskich reemigrantów z Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Chorwacji. Zespół koncertuje w Polsce i poza granicami kraju, występował m.in. w Bośni, na Węgrzech, w Czechach, Niemczech, Rumunii, na Ukrainie, we Włoszech i Francji. Wielu jego członków otrzymało nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Zespół był wielokrotnie nagradzany na różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych.

6.    Szymon Wasylów i Emil Mazur

Twórcy filmu dokumentalnego „Pozostanie po nas las”, który powstał w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół pn. „Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach”, dofinansowanego ze środków Kancelarii Senatu RP. Jest to film relacjonujący podróż reemigrantów z Bośni na ziemię swoich przodków w celu odnalezienia i uporządkowania polskich cmentarzy . Dzięki pracy ludzi zgromadzonych wokół Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół a także innych osób, które pragnęły wnieść swój wkład w kultywowanie polskiej historii, udało się stworzyć na terenie północnej Bośni symboliczne miejsca pamięci.


- DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA


1.    Maria Szpak
Pani Maria Szpak jest prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu. Dzięki jej niezwykłej osobowości i świetnej organizacji, stowarzyszenie liczy dzisiaj ponad 600 członków, którzy mogą cieszyć się ciekawymi i usprawniającymi kondycję zajęciami. Ogromne zaangażowanie Pani MariI Szpak w działalność Stowarzyszenia zostało docenione w 2009 r. nagrodą Wolontariusza Roku Powiatu Bolesławieckiego oraz  w 2016 r. nagrodą w konkursie „Lady D” im. Krystyny Bochenek we Wrocławiu.

2.    Marta Pabisz
Pani Marta Pabisz jest nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 5 i koordynatorką projektu „OZŁACAMY KASISI”, do którego szkoła przystąpiła w lutym 2017 r. Projekt realizowany jest przez Fundację KASISI prowadzoną przez znanego dziennikarza i publicystę Szymona Hołownię a jego głównym celem jest pomoc afrykańskim dzieciom w szkole i sierocińcu w Zambii. W ramach akcji koordynowanych przez Panią Martę zebrano ponad 3 tys. zł, które  przeznaczono na żywność, lekarstwa i przybory szkolne. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pani Marty Pabisz Bolesławiec dołączył do zaszczytnego grona miast Złotych Serc wspierających zambijskie Kasisi.

3.    Barbara Smoleńska
Pani Barbara Smoleńska jest prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 2017 roku zdobyła Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Z jej inicjatywy organizowane są spotkania z przedstawicielami świata kultury i nauki popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Kresów. Jest animatorką współpracy Bolesławian z Polakami na Ukrainie.  Dzięki jej pracy  zaprzyjaźnieni mieszkańcy  Kresów Wschodnich poznają historię, kulturę oraz uroki ziemi bolesławieckiej. Od 6 lat organizuje akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” przy współpracy z Fundacją Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod patronatem Telewizji Polskiej.

4.    Igor Kanjski
Przewodniczący Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” w Prnjavorze. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie. Z jego inicjatywy została otwarta szkoła języka polskiego dla dzieci pochodzenia polskiego. Jako przewodniczący stowarzyszenia postawił sobie za cel uporządkowanie polskich cmentarzy w Bośni. Zadanie to realizował wspólnie z Ambasadą RP w Sarajewie. Pracował przy uporządkowaniu i ogrodzeniu cmentarza w Devetinie oraz wspólnie ze stowarzyszeniem z Bolesławca postawił dwa krzyże na cmentarzach w Ćukali i Prosjeku.

5.    Halina Waniak

Prezes Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Od lat współpracuje ze środowiskiem polonijnym w Bośni, Chorwacji a także z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie. Koordynator wielu imprez i spotkań z tradycją bałkańską. We wrześniu 2017 roku  kierowane przez nią stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r. W 2017 roku Stowarzyszenie pod jej kierownictwem pozyskało środki i zrealizowało 3 projekty: Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni, Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach oraz Obchody Dnia Polonii w Banja Luce – prezentacja polskiej kultury

6.    Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” prowadzi działalność prospołeczną na terenie miasta Bolesławiec i poza jego granicami. W 2017 r. stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz przez Powiat Bolesławiecki tytułem „Wolontariusz Roku 2017” w kategorii Organizacja Pozarządowa. Stowarzyszenie jest organizacją angażującą się w działalność charytatywną, edukacyjną, sportową, turystyczną, pielęgnującą etos służby Ojczyźnie. Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Dumni Polską w Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie zorganizowało przedstawienie patriotyczne pt. „Zawsze na Przedzie”, które nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i w 2018 r. będzie zaprezentowane w całej Polsce.

- SPORT


1.    Rafał Śmiałkowski
Rafał Śmiałkowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Swoją przygodę z psimi sportami i z edukacją zawodową rozpoczął w 2014 r. jako Instruktor Szkolenia Psów. Zdobywca kilku tytułów w jednej z dyscyplin zaprzęgowych – Canicrossie, czyli biegu przełajowym z psem. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć złote medale w 2017 r. : na Mistrzostwach Polski w Skijoringu (narciarz z psem), na Mistrzostwach Polski w SC2 (czyli bieg na hulajnodze z dwoma psami), na Mistrzostwach Europy w SC1 (bieg na hulajnodze z jednym psem) we Włoszech oraz brązowy medal na Mistrzostwach  Świata Międzynarodowej Federacji Sportów Psich Zaprzęgów w SC2 (hulajnoga/scooter z jednym psem). W 2017 r. współpracując z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, zorganizował zawody w bieganiu z psami jak o imprezę towarzyszącą cyklicznym zawodom „Bieg między mostami”.

2.    Jolanta Anasiewicz

Pani Jolanta Anasiewicz jest złotą medalistką Mistrzostw Polski Bench Press - wyciskanie sztangi leżąc, Mistrzostw Europy w Bench Press i Powerliftingu na Ukrainie gdzie  ustanowiła rekord świata w kategorii Masters 45-49. Kolejne złote medale oraz rekordy świata w kategorii Masters 45-49 zdobyła na Mistrzostwach Świata Federacji WUAP Worlds Powerlifting w Pradze oraz na Mistrzostwach Świata Federacji WPA Powerlifting w Siedlcach.


3.    Martyna Stos
Zawodniczka Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec. W 2017 roku zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, złoty medal w VIII Dolnośląskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych oraz I miejsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix Lubina w Tenisie Stołowym w kategorii kobiet.

       
4.    Marcin Podulka
Członek klubu żeglarskiego Yacht Club Bolesławiec. W 2017 roku był członkiem załogi, która opłynęła Spitsbergen. W tym roku odnotowano rekordowo dużą ilość lodu w archipelagu Svalbard. Załoga pokonała trasę 1005 mil morskich w trudnych warunkach arktycznych eksplorując dzikie miejsca archipelagu Svalbard. Wyprawa została wyróżniona w konkursie Najwyższych Trofeów Żeglarskich Nagród Honorowych „Rejs Roku 2017”.

5.    Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia
Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia jest docenianym ośrodkiem kształcenia lekkoatletycznego na terenie Dolnego Śląska i w kraju. Najważniejszymi wydarzeniami i osiągnięciami klubu w 2017 roku było zdobycie 7 medali Mistrzostw Polski Juniorów (w tym 6 medali LZS), 52 medali Mistrzostw Dolnego Śląska i 7 medali Mistrzostw Makroregionu Młodzików. 43 zawodników klubu uzyskało klasy sportowe.

6.    Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”
Klub działa przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Zawodnicy tego klubu w 2017 roku byli wielokrotnie nagradzani na zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Wywalczyli 19 złotych medali, 18 srebrnych i 16 brązowych w różnych dyscyplinach sportu: w narciarstwie biegowym, piłce nożnej, koszykówce, trójboju siłowym, w lekkiej atletyce, badmintonie oraz tenisie stołowym.

7.    BIKESTACJA S.C. Łukasz Ryż i Rafał Iwan
BIKESTACJA to klub kolarski, który od wielu lat dzięki swoim osiągnięciom sportowym promuje region bolesławiecki. Właściciele i pracownicy BIKESTACJI czyli Łukasz Ryż, Rafał Iwan, Szczepan Paszek oraz Artur Kubicz, to czołowi kolarze polskiego amatorskiego peletonu MTB i Cross Country. Ich kariera zawodnicza sięga końca lat 90-tych i od tamtego czasu osiągali znaczące sukcesy w zawodach różnej rangi. W roku 2017 BIKESTACJA aktywnie włączyła się w promowanie pomysłu Mariusza Lickiewicza zorganizowania w Bolesławcu w 2018 roku Międzynarodowych Zawodów Kolarstwa XC oraz jednego z największych wyścigów MTB w skali kraju – Kaczmarek Electric MTB.

WYRÓŻNIENIA - SPORT
1.    Martyna Czuchraj
Bardzo uzdolniona, dwunastoletnia zawodniczka Muaythai z Klubu Sportów Walki „GLADIATOR” z Bolesławca. Ciężka praca Martyny zaowocowała powołaniem jej do Reprezentacji Polski Federacji IFMA (International Federation Of Muaythai Amateur). Obecnie osiąga czołowe miejsca na najważniejszych krajowych i międzynarodowych zawodach Muaythai: dwa brązowe medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata Muaythai IFMA 2017 w Bangkoku, złoty medal na VII Warszawskim Turnieju Muaythai o Puchar Ursusa, złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski na Mistrzostwach Polski Muaythai IFMA 2017 w Kaliszu oraz złoty medal w Pucharze Polski Muaythay IFMA 2017 Dzieci i Kadetów.2.    AKTYWNY BOLESŁAWIEC w składzie: Jolanta Soja, Edyta Sulma, Anita Filipowicz, Ewa Lickiewicz, Iwona Radka, Krystyna Sobas, Jacek Nesler

AKTYWNY BOLESŁAWIEC to działająca od prawie 3 lat, nieformalna grupa pasjonatów aktywnego wypoczynku. Grupa postała wskutek inicjatywy kilku mieszkanek Bolesławca i rozrosła się do kilkudziesięciu osób uczestniczących aktywnie we wszelkich inicjatywach grupy. W swoich działaniach grupa skoncentrowana jest głównie na propagowaniu turystyki pieszej w formule „nordic walking”. Działania grupy to dziesiątki wypraw, rajdów i amatorskich zawodów. Oprócz działań związanych z aktywną turystyką pieszą i rowerową, biorą udział w organizacji innych imprez sportowych w Bolesławcu, m.in. Ceramicznego Xtrabike Marathonu MTB oraz Kolarskiego Kryterium Ulicznego Powiatu Bolesławieckiego.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Uroczystość wręczenia nagród uświetniły występy Trio Mirka Kuca oraz  zespołu „Womenhood”.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information