Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/info/2018/03/29261621_1045006998971942_8101086860387811328_o.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/info/2018/03/29261621_1045006998971942_8101086860387811328_o.jpg'

29261621_1045006998971942_8101086860387811328_o.jpg

W dniu 28 marca 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Bolesławiec

Porządek obrad XLVI sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLVI sesji.
3.    Przyjęcie protokołów XLIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 31 stycznia  
2018 r. oraz XLV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 lutego 2018 r. 
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLIV sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r. oraz XLV sesji odbytej w dniu 23 lutego 2018 r. 
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
7.    Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny.
8.    Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.:
a) Komendanta Powiatowego Policji,
b) Prokuratora Rejonowego,
c) Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
d) Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań nad podmiotami
z terenu miasta, które nie mogą być kontrolowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
e) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
9.    Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
10. Projekty uchwał Rady Miasta:
10.1.    w sprawie nadania nazwy "ulica Sokola" na terenie miasta Bolesławiec,
10.2.    w sprawie nadania nazwy Skwer 100-lecia Odzyskania Niepodległości na terenie miasta Bolesławiec,
10.3.    w sprawie nadania nazwy „Skwer Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego” na terenie miasta Bolesławiec,

10.4.    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku Nr 1/3 przy ul. Kutuzowa
w Bolesławcu,
10.5.    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 205, położonego w budynku Nr 6 przy al. Wojska Polskiego
w Bolesławcu,
10.6.    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego
w budynku przy ul. Sądowej Nr 4 w Bolesławcu,  w udziale ½,
10.7.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: A. Cieszkowskiego – al. Tysiąclecia w Bolesławcu,
10.8.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Zygmunta Augusta – B. Kosiby – Murarska w Bolesławcu,
10.9.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej 18
w Bolesławcu,
10.10.    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu – część „A”,
10.11.    w spawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,
10.12.    w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/366/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
10.13.    w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
10.14.    w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
10.15.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
10.16.    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.,
10.17.    w sprawie podziału Gminy Miejskiej Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
10.18.    w sprawie podziału Gminy Miejskiej Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
12. Sprawy organizacyjne:
12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14. Zamknięcie sesji.    

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information