c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_01_styczen_2018-115.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad XLIV sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLIV sesji.
3.    Przyjęcie protokołów XLII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 grudnia  
2017 r. oraz XLIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 grudnia 2017 r.  
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 2017 r.  
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.
7. Projekty uchwał Rady Miasta:
7.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (przebudowa drogi Staszica),
7.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (remont ul. Mostowej),
7.3. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
7.4. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów,
7.5. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,
7.6. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
7.7. w sprawie osiedlenia się w Bolesławcu jednej rodziny w ramach repatriacji,
7.8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Bolesławiec,
7.9. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
9. Sprawy organizacyjne:
9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Zamknięcie sesji.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information