c_200_140_16777215_00_images_ikony_INFORMACJE.jpgZapraszamy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do programu polegającego na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” o zgłaszanie się do tut. Urzędu do pokoju 501 w godz. od 8:00 do 15:00, najpóźniej do środy tj. 28 lutego br., w celu podpisania umów.

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja - kserokopia właściwej księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntowi budynków nie starszy niż 3 miesiące przed datą zawarcia umowy lub akt notarialny nabycia własności nieruchomości,
  • zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie inwestycji objętej umową oraz zgodę wypłaty całości dofinansowania na rzecz Inwestora,
  • oświadczenie o numerze konta, na które zostanie wypłacona dotacja,
  • pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych czynności związanych ze zmianą ogrzewania w lokalu (jeżeli dotyczy),

Więcej informacji oraz wzory dokumentów) znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec „Ochrona Środowiska – Dotacja – Zmiana sposobu ogrzewania” http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=101841

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że:

            warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja w sposób trwały, wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem (tj.: pieców, kotłów c.o., kominków), zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, z wyjątkiem:

  1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
  2. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
  3. pieców objętych ochroną konserwatorską.

               W powyższych przypadkach konieczne jest trwałe odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Inwestycja powinna być przygotowana do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać  wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

Liczymy na współpracę z Państwa strony.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information