c_200_140_16777215_00_images_ikony_INFORMACJE.jpg

Podaje do wiadomości publicznej, że

******************************************************************
w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 9.00
w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201
odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Bolesławiec
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta
*********************************************************

Porządek obrad XLIII sesji:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLIII sesji.
3.    Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
4.1.     w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.;
4.2.     w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;
4.3.     w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ora wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
4.4.     zmieniająca uchwałę nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
4.5.     w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Kasprzykiem;
4.6.     w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Dariuszem Filistyńskim  
5.    Zamknięcie sesji.

 

 

 

  >>> pdf <<<

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information