c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_11_umowa_snt_snt-222.JPG

24 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta w Bolesławcu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a firmą S&T Services Polska sp. z o. o. na utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej dla 10 gmin.
Prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisał umowę w imieniu 10 partnerów projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Partnerami projektu są: Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka oraz Gmina Zagrodno.

 

 

Firmę S&T Services Polska Sp. z o. o - lidera konsorcjum firm S&T Services Polska i GIAP Sp. z o. o -  reprezentuje Katarzyna Pryjma, dyrektor sprzedaży. Wartość podpisanego zamówienia na utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej – dostawę i instalację aplikacji (serwerowych, desktopowych, mobilnych, www) oraz sprzętu specjalistycznego, a także wdrożenie danych w ramach realizacji projektu  wynosi  2833150 zł.
System Informacji Przestrzennej będzie się składał z systemu wewnętrznego dla pracowników oraz systemu webowego i mobilnego, które będą dostępne również dla mieszkańców. Aplikacje mobilne oprócz dostępu do wielu zasobów, będą dawały możliwość zdalnego zgłaszania zdarzeń, a system w zależności od rodzaju zgłoszenia, będzie przesyłał je do odpowiedniej jednostki lub informował, który urząd lub jednostka odpowiada za daną sprawę (w przypadku, gdy zgłoszenie wybiega poza zakres odpowiedzialności gminy).  
 
Głównym elementem systemu będzie Jednostka Centralna z wyspecjalizowaną kadrą pracowników. Ich zadaniem będzie zarządzanie Systemem Informacji Przestrzennej na wszystkich poziomach administracyjnych we wszystkich gminach.  Zespół będzie wspierał  gminy partnerskie na każdym etapie wdrożenia oraz na późniejszym etapie użytkowania systemu. Zadaniem Jednostki Centralnej będzie również aktualizacja danych partnerów, a także  bieżące czuwanie nad sprawnością systemu, monitorowanie usług oraz ładowanie danych pozyskiwanych z systemów zewnętrznych.

System będzie składał się z następujących modułów:
•    Zasoby Ewidencyjne
•    Planowanie Przestrzenne
•    Interaktywny Plan Miasta
•    Turystyka, Sport i Rekreacja
•    Ochrona Zdrowia i Polityka Społeczna
•    Ochrona Przyrody
•    Gospodarka Odpadami
•    Zarządzanie Kryzysowe
•    Infrastruktura
•    Kultura i Oświata
•    Porządek i Bezpieczeństwo
Poszczególne moduły systemu pozwolą na prowadzenie wielu rejestrów gminnych w systemach bazodanowych, wymianę danych między wydziałami i jednostkami, ale także na zarządzanie nimi, a co za tym idzie efektywne planowanie rozwoju gminy.  
Wdrażane systemy umożliwią mieszkańcom łatwą, mobilną i szybką komunikację z urzędami. Urzędy otrzymają specjalistyczne narzędzia, dzięki którym będą mogły sprawniej wypełniać swoje zadania oraz profesjonalnie zarządzać gminą.

Projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie:  2.1 E-usługi publiczne. Całkowita wartość projektu wynosi  15 777 367,97 zł, dofinansowanie - 13 318 340,57 zł, planowany wkład własny 10 gmin - 2 350 295,40 zł, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec - 508 158,77  zł.
Dostępność pierwszej części systemu przewidziana jest w drugiej połowie 2018 roku, a zakończenie całego projektu zaplanowano na koniec przyszłego roku.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information