c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_11_sesja_11_2017-225.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad XLI sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLI sesji.
3.    Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 października  
2017 r.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XL sesji odbytej w dniu 24 października 2017 r.
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
5.1.1.    Informacja o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja na temat działalności Rady do spraw Seniorów.
7.    Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2017 r.
8.    Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Piastów – Al. Tysiąclecia
w Bolesławcu,
8.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok – Ptasia – Storczyków
w Bolesławcu – część „A”,
8.3. w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bolesławiec,
8.4. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/375/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
8.5. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”,
8.6. w sprawie zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej,
8.7. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne
za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
8.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica,
8.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego,
8.10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 1
w Bolesławcu w ośmioletnią szkołę podstawową,
8.11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 2
w Bolesławcu w ośmioletnią szkołę podstawową,
8.12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3
w Bolesławcu w ośmioletnią szkołę podstawową,
8.13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu,
8.14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu,
8.15. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu,
8.16. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
8.17. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
10. Sprawy organizacyjne:
10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information