Bieg Weterana - uznanie dla wysiłku polskiego żołnierza w misjach poza granicami kraju

Bieg Weterana - uznanie dla wysiłku polskiego żołnierza w misjach poza granicami kraju

Ponad 300 zawodników stanęło na starcie I Biegu Weterana  im. śp. por. Łukasza Kurowskiego,...

XLIX sesja Rady Miasta Bolesławiec

XLIX sesja Rady Miasta Bolesławiec

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 maja 2018...

Sprawdzian sprawności fizycznej i świetna zabawa

Sprawdzian sprawności fizycznej i świetna zabawa

Bolesławieccy seniorzy żyją aktywnie. Tym razem słuchacze UTW oraz grupy senioralne spotkały się...

Dom, w którym określenie „złoty wiek” nabiera szczególnego i prestiżowego wymiaru

Dom, w którym określenie „złoty wiek” nabiera szczególnego i prestiżowego wymiaru

We wtorek, 22 maja 2018 r., w sali „Forum” BOK-MCC społeczność Domu Dziennego Pobytu w...

 • Bieg Weterana - uznanie dla wysiłku polskiego...

  czwartek, 24, maj 2018 16:29
 • XLIX sesja Rady Miasta Bolesławiec

  czwartek, 24, maj 2018 15:35
 • Sprawdzian sprawności fizycznej i świetna zabawa

  środa, 23, maj 2018 14:19
 • Dom, w którym określenie „złoty wiek” nabiera...

  wtorek, 22, maj 2018 15:44
 • Ogłoszenie o zabiegach lotniczych w zasięgu...

  wtorek, 22, maj 2018 13:21

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_06_wymiana_ogrzewania-111.JPG

Gmina Miejska Bolesławiec zamierza przystąpić do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Programu Priorytetowego Ograniczenie Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”.
Warunkiem przystąpienia do Programu nieodzownym jest uchwalenie przez Radę Miasta Bolesławiec Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Regulamin będzie określał m.in. zasady naboru wniosków, sposób rozliczania oraz sposób przekazania Beneficjentom dofinansowania. Uchwała, zostanie skierowana pod obrady sesji Rady Miasta Bolesławiec, w dniu 28 czerwca 2017 r. W projekcie uchwały zostały zawarte następujące informacje:

Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:
1.    Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania.
2.    Wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).
3.    Właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy nieruchomości nie stanowiących komunalnego zasobu mieszkaniowego.
Zakres wsparcia :
przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła wraz z instalacją c.o. i c.w.u.,:
•    kotły gazowe,
•    kotły na olej lekki opałowy,
•    piece zasilane prądem elektrycznym,
•    kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
•    włączenie do sieci cieplnych,
•    OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe- służące zasileniu źródła
Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji.
Forma dofinansowania:
W przypadku włączenia do sieci cieplnych ZEC dotacja będzie przydzielana w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górny limit tych kosztów wynoszący 50.000,00 zł.

Dofinansowanie wymiany lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła lub likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), będzie możliwe pod warunkiem, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane do 31.01.2019 r. oraz w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

W pozostałych przypadkach w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
-    dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - do 50% z kwoty 14.000,00 zł
-    dla domu jednorodzinnego - do 50% z kwoty 20.000,00 zł w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i do 50% kwoty 8.000,00 zł.

Koszty kwalifikowane:

Koszty poniesione pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a 30 września 2018 r.

Nabór wniosków odbywać będzie się w sposób cykliczny do wyczerpania środków. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne.

Po uchwaleniu Regulaminu, Urząd Miasta Bolesławiec ogłosi pierwszy nabór wniosków wraz z wzorami obowiązujących dokumentów i oświadczeń niezbędnych do otrzymania i rozliczenia dotacji. Wszelkie informacje na ten temat znajdować będą się na stronie Urzędu Miejskiego oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec, menu „Ochrona środowiska”, zakładka „Dotacja - zmiana sposobu ogrzewania”.

Zachęcamy do monitorowania stron internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu  – za kilkanaście dni pojawi się informacja
o dopłatach do wymiany pieców węglowych na nowoczesne źródła ogrzewania. Będzie również prowadzona akcja informacyjna dla mieszkańców, we wszystkich możliwych kanałach informacji. Odbędą się otwarte spotkania informacyjne z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pracownikami Urzędu Miasta.
Deklaracje o przystąpieniu do programu będzie można pobrać ze stron internetowych, będą również dostępne w Urzędzie Miasta, w biurach Obsługi Interesanta oraz Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec. Zachęcamy mieszkańców Bolesławca do niezwłocznego składania deklaracji w celu przeanalizowania zawartych w nich danych oraz przekazania ich przez Urząd Miasta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.


Wszelkich informacji na ten temat udzielają – Robert Rzepnicki, tel. 75 645 65 72, Monika Wawrzynowska, tel. 75 645 65 34.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information