c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2016_05_boles-224.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta Bolesławiec

Porządek obrad XXXVII sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXVII sesji.
3.    Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 10 maja 2017 r.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXVI sesji odbytej w dniu 10 maja 2017 r.
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym.
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2016.
6.1. Wprowadzenie do dyskusji.
6.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta za 2016 r.
6.3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały  nr IV/1/2017 Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2016 rok.
6.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2016 rok.
6.5. Stanowiska Klubów Radnych.
6.6. Dyskusja.
6.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
6.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności MOPS, I ŚDS, II ŚDS, DDzP oraz DPS za 2016 r.
8.    Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1.    w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
8.2.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D – ul. Polna w Bolesławcu),
8.3.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D – ul. Sądowa w Bolesławcu),
8.4.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D – ul. Ogrodowa w Bolesławcu),
8.5.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D – ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu),
8.6. zmieniająca uchwałę nr XXX/238/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
8.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
10. Sprawy organizacyjne:
10.1.    Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Zamknięcie sesji

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information