Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zmian. )

 

Prezydent Miasta Bolesławiec podaje

       informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Hutniczej Nr 8  w Bolesławcu.

Na dzień 20 kwietnia 2017 roku o godz. 1100   w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 ( „biurowiec”- I p. ) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Hutniczej Nr 8 w Bolesławcu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w księdze wieczystej KW nr JG1B/00014860/7.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej – 185.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych ).

Wadium w pieniądzu w wysokości 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) należało wnieść do dnia 14 kwietnia 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na ww nieruchomość wpłacił jeden oferent.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości – 186.850 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych ).

Nabywcą nieruchomości została Pani Agnieszka Sandak.

Bolesławiec, dnia 20 kwietnia  2017 r.

hutnicza 8 ewid

 

 

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information