Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 13 kwietnia 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin II przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 492 o pow. 0.4200 ha wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, położonej w miejscowości Żeliszów gmina Bolesławiec.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i posiada urządzoną księgę wieczystą Kw nr JG1B/00027034/2 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej tj. działki nr 492 wraz rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wynosiła netto – 49.000 zł.

Wadium w pieniądzu w wysokości – 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 10 kwietnia 2017 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 492 – wniosło dwóch uczestników. Jeden uczestnik nie zgłosił się na przetarg. Drugi uczestnik, który zgłosił się na przetarg został dopuszczony do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 49.500 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) za działkę gruntu nr 492 wraz z rozpoczęta budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. Nabywcą nieruchomości gruntowej tj. działki nr 492 wraz z rozpoczętą budową zostali Państwo Marek i Krystyna małż. Rosłońscy.

Zeliszow ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information