Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490 ze zmian. )

Prezydent Miasta Bolesławiec
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Bol. Chrobrego Nr 23
w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu


Na dzień 11 kwietnia 2017 roku o godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 ( „biurowiec”- I p. ) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10, położonego w budynku przy ul. Bol. Chrobrego Nr 23 w Bolesławcu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i posiada urządzoną księgę wieczystą Kw JG1B/00024206/8.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza lokalu do przetargu wynosiła – 80.500 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) należało wnieść do dnia 07 kwietnia 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. Wadium na ww nieruchomość wpłacił jeden oferent.Mimo wpłaty wadium oferent nie zgłosił się na przetarg – wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

chrobrego 23 ewid

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information