Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5

w klatce nr 32C budynku przy al. Tysiąclecia Nr 32B, 32C, 32E w Bolesławcu.

Na dzień 21 marca 2017r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 87,36 m2 w klatce nr 32C budynku przy al. Tysiąclecia Nr 32B, 32C, 32E w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej, tj. 1294/10.000 części gruntu z działki Nr 27/41 o pow. 0.1533 ha (obręb 14). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sądzie Rejonowym
w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00050591/4.
Cena wywoławcza lokalu do I-go przetargu wynosiła 180.000,-zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 35.000,-zł należało wnieść do dnia 17 marca 2017r. na wskazany w Ogłoszeniu rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium - wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

tysiaclecia 32c ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information