Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 16 marca 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 38 o pow. 6.2262 ha, obręb 0001, o użytku Bp – 0.3958 ha, PsIV – 0.0459 ha, PsV – 5.6830 ha i W- 0.1015 ha, położona w Bolesławcu przy ul. Kościuszki – z przeznaczeniem pod zabudowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 38 wynosiła – 5.200.000 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu było wniesienie do dnia 13 marca 2017r. wadium w pieniądzu w wysokości – 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Przetarg na nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę niezabudowaną nr 38 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

kosciuszki ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information