Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 24 stycznia 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin II przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 468/2 o pow. 0.3756 ha, obręb 0006, położonej w Bolesławcu przy ul. Jagodowej – z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015123/6 założonej dla obrębu 0006 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 468/2 wynosiła – 160.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 20 stycznia 2017 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 468/2 – wniosło dwóch uczestników. Jeden uczestnik nie zgłosił się na przetarg. Drugi uczestnik, który zgłosił się na przetarg został dopuszczony do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 161.600 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) za działkę nr 468/2. Nabywcą nieruchomości gruntowej została firma pod nazwą Metaloplastyka Dariusz Gospodarczyk z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Staszica nr 11.

468_2_ewid.jpg

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information