Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz.1490 ze zmian.)

Prezydent Miasta Bolesławiec
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy Pl. Piastowskim w Bolesławcu (obręb 8) – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową

W dniu 19 stycznia 2017r. o godz. 11oo w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy ul. Pl. Piłsudskiego 1( biurowiec-I p.) odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 11/15 i nr 11/21 o łącznej pow. 0.0900 ha, 

Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła - 79.000 zł. ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wadium w gotówce ze wskazaniem numeru działek w wysokości – 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) – należało wnieść do dnia 16 stycznia 2017r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Wadium wpłaciło trzech oferentów, którzy zostali dopuszczeni do przetargu .

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:

- 110.000 zł ( słownie: sto dziesięć tysięcy złotych ) - za działki nr 11/15 i 11/21 o łącznej pow. 0.0900 ha.
Nabywcami działek zostali Państwo Kamila i Dariusz małżonkowie Czech.

11 15 11 12 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information