Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) podaje,-

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 17 stycznia 2017 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin II przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 469 o pow. 0.1064 ha, obręb 0006, położonej w Bolesławcu przy ul. Jemiołowej – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015123/6 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 469 wynosiła – 99.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 13 stycznia 2017 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 469 – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 121.000 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych) za działkę nr 469. Nabywcą nieruchomości gruntowej została Pani Justyna Sondaj.

Jemiolowa ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information