Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490 ze zmian. )

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A mieszczącego się w budynku wielomieszkaniowym przy Al. Wojska Polskiego Nr 6 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu


Na dzień 17 stycznia 2017 roku o godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 ( „biurowiec”- I p. ) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A, położonego w budynku przy Al. Wojska Polskiego Nr 6 w Bolesławcu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i posiada urządzoną księgę wieczystą Kw JG1B/00022421/7.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej – 616.500 zł (słownie: sześćset szesnaście tysięcy pięćset złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 100.000 zł ( słownie: sto tysięcy złotych ) należało wnieść do dnia 13 stycznia 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium – wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

cwp ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information