Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) podaje,-

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 12 stycznia 2017 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin III przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 468/3 o pow. 0.3488 ha, obręb 0006, położonej w Bolesławcu przy ul. Jagodowej – z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015123/6 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 468/3 wynosiła – 149.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 9 stycznia 2017 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 468/3 – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 171.500 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) za działkę nr 468/3. Nabywcą nieruchomości gruntowej została Spółka „KARSIL DOM” Spółka z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Jesionowej nr 27 – w imieniu której występował prokurent samoistny Pan Carmelo Laudani.

468 3 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information