Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) podaje,-

informację o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 20 grudnia 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin V przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 465/3 o pow. 1.3569 ha, obręb 0010, położonej w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej –  z przeznaczeniem pod zabudowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w księdze wieczystej Kw nr JG1B/00037533/3 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 465/3 wynosiła – 3.199.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 15 grudnia 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.

Wadium na działkę nr 465/3 – wniósł jeden uczestnik, który został dopuszczony do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:

- 3.231.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych) za działkę nr 465/3. Nabywcą nieruchomości gruntowej została Spółka ANTAN DEVELOPMENT POLSKA BOLESŁAWIEC II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podwale nr 1/100 – w imieniu której występował członek zarządu Pani Edyta Bystra.

Bolesławiec, dnia 20 grudnia 2016 r.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information