Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Mikołaja Brody Nr 13 w Bolesławcu.

Na dzień 20 września 2016r. na godz. 1200 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 85,50 m2 w budynku przy ul. Mikołaja Brody Nr 13 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 24/100 części gruntu z działki Nr 10/6 o pow. 0.0178 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00016715/0.
Wadium w pieniądzu w wysokości 22.000,-zł należało wnieść do dnia 16 września 2016r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostały wniesione dwa wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.
Ceną wywoławczą lokalu do I-go przetargu była kwota 120.000,-zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu – lokal wylicytował Pan Jarosław Stupiec za cenę 168.000,-zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

brody 13 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information