Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490 ).

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego - użytkowego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul. Bolesława Prusa nr 22/23 i 24/25 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.

 Na dzień 20 września 2016r. o godz. 1100 w sali 113 (I piętro – biurowiec Pl. Piłsudskiego 1) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego - użytkowego nr 12, mieszczącego się w budynku posadowionym na działkach nr 118 i 119 o łącznej pow. 0.0444 ha przy ul. Bolesława Prusa Nr 22/23 i 24/25 w Bolesławcu. 

Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr JG1B/00011448/2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza lokalu do przetargu wynosiła – 399.000 zł ( słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Wadium w gotówce 40.000 zł - należało wnieść do dnia 16 września 2016r. na konto Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie wadium wpłaciło dwóch oferentów przetargu.
W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości – 403.000 zł ( słownie: czterysta trzy tysiące złotych ) – ustalony został nabywca ww. nieruchomości w udziałach po ½ części Pani Agnieszka Czarniecka i Pan Artur Krzyżanowski.

prusa 22 25 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information