Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3

w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 23 w Bolesławcu.

Na dzień 15 września 2016r. na godz. 1200 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 145,30 m2 wraz z przynależnościami w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 23 w Bolesławcu i ze sprzedażą ułamkowej (3224/10.000) części gruntu z działki Nr 59/2 o pow. 0.0217 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00035105/0.

Wadium w wysokości 30.000,-zł należało wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w terminie do dnia 12 września 2016r. W wyznaczonym terminie zostały wpłacone dwa wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu.
Cena wywoławcza lokalu do II-go przetargu wynosiła 179.000,-zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu, ww. lokal został wylicytowany przez Pana Daniela Biedrawę za cenę 181.000,-zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Komuny 23 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information