Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 1 września 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 469 o pow. 0.1064 ha, obręb 6, o użytku Bp, położona w Bolesławcu przy ul. Jemiołowej – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 469 wynosiła – 125.000 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu było wniesienie do dnia 29 sierpnia 2016r. wadium w pieniądzu w wysokości – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Przetarg na nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę niezabudowaną nr 469 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Jemiolowa ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information